top of page

Varför betalar man för att åka som volontär?

Att betala för att jobba som volontär kan låta motsägelsefullt. Varför skulle någon ta betalt för att jag jobbar gratis?

I en perfekt värld där pengar och resurser för humanitära projekt enkelt fanns att tillgå skulle den frågan vara fullt berättigad, men dessvärre ser verkligheten inte ut så.

Projektet som du ska jobba för har ytterst små medel och är inte i ett läge där de har råd att betala för ditt deltagande. Kostnader för mat, logi och transport växer fort – och om sådana medel hade funnits, skulle det vara mycket gynnsammare för projektet att stödja närliggande samhällen genom att istället utnyttja lokala resurser och anställa lokal personal. Eftersom projektet saknar dessa resurser går största delen av din kostnad till att betala för ditt uppehälle.

En del av din kostnad är även ett direkt bidrag till att hjälpa projektet du valt så att det kan växa och utvecklas. Ditt bidrag ger dem möjlighet att renovera byggnader, förbättra sin utrustning och att utvidga verksamheten. Ännu viktigare, du ger resurser att skapa lokala arbetstillfällen, anställa personal som tar hand om dig, hjälper till med transport och mat, utför underhållsarbete och liknande.

Därför har volontärprojekt en sådan positiv påverkan i fattiga kommuner, det bidrar till att skapa nya viktiga arbetstillfällen! Vilket är enormt viktigt om man vill förbättra de långsiktiga ekonomiska villkoren för dessa fattiga samhällen. Något du direkt stödjer genom att delta.

När du betalar för ditt uppehälle innebär det att människor lokalt får en liten inkomst och i sin tur kan sätta mat på bordet eller ett barn i skola. Se det som att du delar med dig av ditt jämförelsevis goda välstånd här i Sverige när du bidrar ekonomiskt till människor beroende av projektet.

För att vi ska kunna fortsätta att se till att projekten får de volontärer som de är beroende av behöver vi som organisatör ta ut en ersättning. Att driva vår organisation, identifiera viktiga projekt och hitta volontärer kostar pengar i form av kontor, telefon, marknadsföring med mera. I gengäld levererar vi en välorganiserad, meningsfull och oförglömlig volontärupplevelse.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page