top of page

Gör jag någon nytta som volontär?

När du berättat för din omgivning att du ska åka som volontär har du säkert fått frågan om du verkligen kan göra någon nytta eller skillnad, kanske har du själv tänkt i de banorna. Vi ser det som att du bidrar. Som volontär bidrar du på flera sätt; med din tid, din vilja och även med din kunskap. Självklart räddar du inte världen på några veckor eller månader men du blir en viktig länk i en lång kedja av volontärer som tillsammans åstadkommer fantastiska resultat.

DIREKT BIDRAG:

När du är volontär på en skola, ett sjukhus eller på ett djurprojekt så bidrar du direkt till att förbättra den service just din volontärplacering utför. Det direkta bidraget är kanske det man som volontär fokuserar mest på. När du lär ett barn ett nytt ord på engelska eller när du grävt ett vattenhål för törstiga elefanter och ser dem dricka där så får du direkt ett kvitto på att du bidragit eller gjort nytta.

INDIREKT BIDRAG:

Du bidrar även indirekt, vilket kanske är svårare att se men lika viktigt som ditt direkta bidrag. Genom att arbeta som volontär på en skola eller på ett dagis så kommer dessa att få mer uppmärksamhet än de annars fått. Exempelvis misstros ofta dagis eller förskolor av lokalbefolkningen. Man anser att skolan inte gör någon nytta utan att barnen borde arbeta istället. Din närvaro som volontär höjer statusen på skolan vilket gör att fler föräldrar känner sig manade att skicka sina barn dit. Alltså har du indirekt bidragit till att fler barn får gå i skolan.

EKONOMISKT BIDRAG:

Volontärprojekt behöver resurser och du bidrar både med din tid och dina pengar. Dina pengar går till ditt uppehälle; logi, måltider och transporter och det ger människor lokalt en möjlighet att försörja sig och höja sin levnadsstandard. Du bidrar även till exempel till utrustning, löner eller en bit mark och ditt ekonomiska stöd möjliggör för projektet att utvecklas. Du ser med egna ögon vart pengarna går och du ger projektet en möjlighet att leva kvar efter att du åkt hem.

”We cannot all do great things, but we can do small things with great love”

– Moder Theresa

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page