top of page

Våra värderingar

Runt om i världen finns det ett flertal projekt som gärna vill ha stöd och hjälp av dig som volontär. Oavsett vad du brinner för så finns det något du kan göra. Men det är inte alltid är så lätt att välja rätt, många projekt är bra medan andra kanske inte alltid drivs med målet att göra nytta. I takt med att intresset för volontärresor ökar, ökar naturligtvis även antalet mindre seriösa projekt. En del projekt drivs endast med syfte att tjäna pengar, andra projekt startas i gott syfte men om den lokala anknytningen saknas får projekten svårt att överleva långsiktigt. När man åker som volontär vill man ju vara säker på att göra nytta och att projektet även på lång sikt ska åstadkomma positiv förändring.

Vi på Good Travel vill att våra volontärer ska göra nytta och därför är vi väldigt noga när det gäller val av projekt. Vår verksamhet grundar sig på FN:s resolution 65/173 som behandlar så kallad hållbart resande eller hållbar turism. Hållbart resande handlar om att människor och miljö ska må bra. Lokalsamhället ska inte påverkas negativt av turismen. Resolutionen lyfter fram att hållbart resande kan skapa inkomster, lokala arbetstillfällen och bidra till en positiv utveckling som på sikt kan motverka fattigdom. Det framgår även i resolutionen att hållbart resande är ett sätt att bidra till bevarandet av naturen och känsliga miljöer eftersom det uppmuntrar såväl lokalbefolkning som besökare att visa hänsyn och respekt för naturen. Slutligen lyfter resolutionen fram att inhemska kulturer, traditioner och kunskap alltid skall tas till vara och respekteras.

Med FN:s resolution som grund har vi på Good Travel tre viktiga värderingar som styr hur vi väljer ut volontärprojekt.

1. ATT GULLA MED DJUR ÄR INTE ÄKTA MILJÖVÅRD

På alla våra djur- och naturvårdsprojekt är vi noga med att arbeta för djurens bästa. Våra projekt arbetar med vilda djur och målet är alltid att djur ska leva fritt i sin naturliga miljö. Volontärprojekten samarbetar ofta med lokala naturvårdsorganisationer eller internationella organ som Världsnaturfonden, WWF. De flesta projekt har som målsättning att återanpassa djur till det vilda och då är det bäst för djuren att ha så lite mänsklig kontakt som möjligt. På volontärprojekteten kommer man istället nära djuren genom att studera, övervaka och samla in data om djuren som sedan används inom forskning och för att förbättra naturskyddsområdena.

I en del fall går inte det inte att återanpassa djuren till det vilda, detta gäller till exempel djur som skadats eller levt i fångenskap. Då behövs det naturligtvis närkontakt för att mata och sköta om djuren, men all kontakt sker under kontrollerade former, inte minst för att vi människor kan smitta djur med våra sjukdomar.

2. DAGHEM OCH SKOLOR ISTÄLLET FÖR BARNHEM

I och med att fler åker som volontärer så har mer forskning gjorts om barn på barnhem och volontärer på barnhem. I flera rapporter har det framkommit att volontärer som arbetar korta perioder på barnhem inte bara gör nytta och ibland oavsiktligt gör mer skada än nytta. Barn som växer upp på barnhem har av olika anledningar blivit övergivna och dessa barn har extra stort behov av kärlek, trygghet och stabilitet. Barnen är ofta väldigt kontaktsökande och fäster sig vid volontärerna som kommer. Men när volontärerna sedan lämnar barnhemmet bli barnen återigen övergivna och utsätts för ytterligare ett trauma. Tills man vet mer om hur dessa barn påverkas så väljer vi att inte skicka volontärer till barnhem för kortare perioder.

 

Däremot kan du som volontär göra otroligt stor nytta för utsatta barn genom att vara på ett lokalt daghem, förskola eller skola. Barnen här är också ofta föräldralösa men de har åtminstone någon släkting de bor hos, ofta en moster eller mormor som har hand om många små barn. Den vuxna i familjen måste försörja många och har ofta inte tid att ge den uppmärksamhet, kärlek och tid som alla barn behöver. Här gör volontärerna en ovärderlig insats för barnen som annars lämnats för sig själva en stor del av tiden. Men skillnaden är att dessa barn inte upplever samma känsla av att bli övergivna eftersom de ändå har någon form av hem.

 

Självklart är det mycket viktigt att stötta barnhem för föräldralösa barn ändå. Men du och vi gör det bäst genom att skänka pengar så att barnhemmen anställa lokala personer som finns kvar där för barnen.

3. VI SAMARBETAR BARA MED LOKALA PROJEKT

Vi tror att drivkraften till långsiktig förändring måste komma från lokalsamhället. Det är människor på plats som vet vad som är bäst för dem, för deras samhälle och omgivning. Därför arbetar vi bara med lokala organisationer som tar tillvara på lokal kunskap och lokala förmågor. Genom att anlita lokala organisationer även för de utflykter som ingår i resan så vill vi bidra till att skapa arbetstillfällen och inkomster.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page