top of page

Om Klimatkompensation

Klimatkompensera din resa med Good Travel

 

Från och med den 1 januari 2020 blir det obligatoriskt att klimatkompensera sin flygresa när man reser med Good Travel. Tidigare har det varit valfritt men vi har nu beslutat att alla volontärer ska klimatkompensera för sina flygresor till de olika volontärprojekten runt om i världen.

 

Vi på Good Travel anser inte att allt resande med flyg ska upphöra helt och hållet. Självklart bör alla tänka över om en flygresa är nödvändig eller inte och om det finns alternativa sätt att transportera sig som orsakar lägre koldioxid-utsläpp. Dessutom är det skillnad på resor och resor och framförallt på orsaker till resor. Att ge sig ut och göra en insats som volontär anser vi vara en god anledning till en resa. Förutom det givna i att göra något positivt för andra så är en volontärresa otroligt lärorik och ger både upplevelser och lärdomar för livet.

 

Att människor möts och lär känna varandra tror vi är viktigt för att skapa förståelse för varandras förutsättningar, likheter och olikheter. När vi möts över gränser och åstadkommer något tillsammans så ger det en helt annan närhet och djupare förståelse för varandras livssituationer än vad någon information i media någonsin kan göra. Och om vi ska vara rädda om vår värld och kunna bidra till att göra den bättre så måste vi förstå livsvillkoren för både människor, djur och natur runt omkring på vår fantastiska jord.

 

 

thumbnail_20370101001706.jpg

När du klimatkompenserar din resa med Good Travel så kan du välja att göra det på egen hand eller genom oss. Vi räknar ut hur mycket utsläpp din resa orsakar och du bidrar genom att köpa klimatkompensation motsvarande utsläppen. Om du väljer att klimatkompensera genom Good Travel så går dina pengar till att plantera regnskogsträd i ”Corridor of Life” på Borneo, ett projekt som stöds av ett flertal lokala miljöorganisationer samt WWF i Malaysia. Förutom att träden binder koldioxid från luften under sin livstid så skapar de också ett utökat habitat för djuren i regnskogen som orangutanger, näsapor, pygméelefanter och solbjörnar. Din klimatinvestering ger alltså dubbel positiv effekt genom att trädplantorna både hjälper djuren och binder koldioxid.

 

Läs mer om Corridor of Life

Läs om vår partnerorganisation

Vi räknar ut hur många ton CO2 din flygresa släpper ut och kostanden för att kompensera den mängden. Du får ett certifikat som du kan skriva ut som intyg på ditt bidrag. Good Travel förmedlar enbart klimatkompensation till våra existerande partners och vi tar ingen avgift för att förmedla ditt bidrag.

Good Travel (Sweden) AB, Stockholm den 25 November, 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page