top of page

Hur går det till?

När ni bestämt er för att en volontärresa är något som passar in i er verksamhet så bestämmer ni internt vilka urvalskriterier som skall gälla för volontärresan och utser volontärresenären. Urvalskriterierna för vem som skall få åka bör ligga inom ramen för er befintliga verksamhet och får gärna stärka och belysa pågående aktiviteter inom företaget.

Medarbetaren väljer själv eller tillsammans med företaget vilket projekt han eller hon ska arbeta för. De flesta företag väljer att låta den anställde göra en 2-4 veckors resa. Företaget väljer själv om den anställde gör resan på arbetstid, på sin semester, inom ramen för utbildning eller annat sätt. De som reser kan få bidrag
i form av hela/del av resekostnad eller hela/del av arbetstiden för att delta i volontärarbete.

Uppföljning och återkoppling är en viktig del i er satsning då ni tar vara på och sprider volontärens erfarenheter och lärdomar efter hemkomst. Det kommer att skapa stort engagemang och nyfikenhet hos
era medarbetare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page