top of page

Företag

VAD ÄR EN VOLONTÄRRESA?

En volontärresa är ett aktivt sätt att hjälpa till på projekt runt om i världen som arbetar för att förbättra förutsättningarna för utsatta barn, fattiga samhällen eller utrotningshotade djur. Som volontär får man på djupet ta del av en annan kultur och vidga sina vyer samtidigt som man gör en värdefull insats.

VARFÖR SKICKA MEDARBETARE PÅ EN VOLONTÄRRESA?

Ledarskapsutveckling

Att arbeta som volontär är ett fantastiskt sätt att utvecklas som ledare. Sociala och kulturella skillnader är en del av utmaningen av att arbeta som volontär och det kan vara en tuff skola som samtidigt ger unika erfarenheter. Arbetet på plats bedrivs med mycket små finansiella resurser och utan normala styrmedel, vilket kräver kreativa lösningar och förmåga att tänka utanför boxen. Erfarenheter som så såklart kommer till användning när man är tillbaka på jobbet!

Attrahera nya talanger

 

Motivation och lojalitet

Belöningar kan vara ett sätt att öka medarbetarnas motivation, en volontärresa bidrar dessutom till den anställdes personliga utveckling. En volontärresa är ett belöningsverktyg som gynnar den anställda samtidigt som det skapar lojalitet emot företaget.

CSR – Corporate Social Responsibility

CSR, hållbarhet och ansvarsfullt företagande är begrepp som blivit allt viktigare i näringslivet. Att ge anställda en möjlighet att själva engagera sig och uppleva en annan verklighet och skapar ett större engagemang för företagets hela CSR-arbete generellt sett.

Den anställdes egna upplevelser och berättelser blir ett konkret sätt att belysa ett område där företaget satsar för en mer hållbar omvärld men det skapar också ett intresse för andra satsningar som görs inom hållbarhetsområdet. Det blir något som alla kan sluta upp kring och det ökar sammanhållningen, lojaliteten och stoltheten över den egna arbetsplatsen!

​​

VEM FÅR ÅKA?

Vem som skall få chansen att resa som volontär väljer ni på företaget själva. Att delta i en volontärresa bidrar till de anställdas personliga utveckling men det ökar också motivationen och lojaliteten för företaget. En volontärresa kan vara ett sätt att belöna någon men också vara något att se fram emot och en morot i det dagliga arbetet.

Belöning

Volontärresan kan vara en belöning för ett väl utfört arbete under året eller annan period. Ett sätt att lyfta fram en anställd som utmärkt sig lite extra. Några av våra samarbetsföretag belönar årets medarbetare, årets chef och årets ledstjärna med möjligheten att åka på en volontärresa.

Säljtävling

Andra har volontärresa som ett pris i en intern satsning, som till exempel en säljtävling.

Det kan vara företagsledningen eller hela arbetsplatsen som utser den/de som bäst meriterat sig för belöningen.

Alla får möjlighet att delta

Volontärresan kan vara en anställningsförmån för all personal, där alla får samma möjlighet att delta i volontärresor, med turordning och ett visst antal resande per år. De anställda får då motivera varför just de skall få åka på en volontärresa.

20180905_163007.jpg

Attrahera nya talanger

I rekryteringssammanhang kan möjligheten till volontärarbete för de anställda vara en styrka och ett sätt att attrahera nya, särskilt unga, talanger. Undersökningar visar att unga idag efterfrågar tydliga värderingar, samhällsansvar och att arbetsgivaren agerar och lever efter sina värderingar.

Möjligheten att göra en volontärresa visar på ett konkret engagemang hos företaget som även gynnar och motiverar den anställde.

Screenshot 2019-06-09 at 22.04.46.png

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tack för att du skickar in!

bottom of page