top of page

Corona drabbar volontärprojekten

Nu i oktober öppnar några av volontärprojekten upp för ett mindre antal volontärer. Under många månader har verksamheten gått på absolut sparlåga och volontärerna är mer efterlängtade och behövda än någonsin.

 

Alla i som jobbar lokalt har genomgått utbildningar i säkerhet och hygien för att både minimera smittrisk och kunna hantera eventuell smitta på plats. Ett negativt covid-test ska visas upp vid ankomst till landet.

Anpassningar har gjorts för att garantera hälsa och smittskydd på volontärprojekten.

 

 

 

 


 

Vi känner oss trygga i att smittskydd och säkerhet kan upprätthållas och du som volontär är välkommen med funderingar och frågor inför din resa. Vi kommer att uppdatera löpande vilka projekt som är tillgängliga.

DSC_0928.jpg

Bland annat minskas antal volontärer som kan vara på plats samtidigt. Arbetet har planerats så att fysiskt avstånd kan hållas. De flesta aktiviteter äger redan tidigare rum utomhus men nu har arrangemang gjorts för att även äta och i vissa fall sova utomhus (i Namibiska öknen - fast det är frivilligt). Munskydd är krav inomhus, på transporter och överallt där man inte kan hålla avstånd. All utrustning och redskap, bilar och arbetsplatser saneras och desinficeras flera gånger dagligen. Handsprit finns tillgängligt liksom tvål och vatten så att handhygien kan upprätthållas.

Om någon skulle få symtom på covid så testas personen och får komma till ett isolerat boende medan testsvar inväntas. Så fort testet visar negativt kommer personen tillbaka medan om det skulle vara positivt så stannar personen i isolering tills den är frisk och negativt test kan visas. Alla som varit i kontakt med personen testas också direkt.

DSC_0954.jpg
DSC_0896.jpg
DSC_0872.jpg
bottom of page