top of page

AFRIKA

Ta hand om barn på landsbygden i Sydafrika

Resans längd

2 - 12 veckor

När kan man åka?

Resorna startar igen 2023

Priser 2020 (vi återkommer med 2023 års priser)

13 800 kr (2v)
19 500 kr (4v)
25 200 kr (6v)
31 100 kr (8v)
36 700 kr (10v)

Om du vill stanna ojämnt antal veckor eller längre än 10 veckor så kontakta oss om pris

Överblick

Överblick

Ta hand om och undervisa barn på förskolor och daghem, undervisa vuxna i engelska och bidra till att öka kunskapen om HIV/aids i ett dynamiskt Zulusamhälle.

"Jag har inget annat än positiv feedback att ge denna resa! Har varit helt fantastiska veckor och för att vara ärlig den roligaste resan jag någonsin gjort!" – Caroline

På det här projektet har du chans att göra skillnad för mindre barn, en del av dem vars föräldrar tragiskt nog har gått bort i aids. Som volontär i ett livfullt Zulusamhälle får du delta i småbarnens dagliga liv samtidigt som du bland annat hjälper till med utbildning och information kring HIV/aids för ungdomar och därmed bidrar till bestående positiva förändringar i samhället.

Ditt hem under tiden på projektet är den lilla kuststaden St. Lucia i KwaZulu Natal på Sydafrikas östkust. St. Lucia ligger granne med iSimangaliso Wetland Park, ett fantastiskt vackert område som valts till Sydafrikas första Natural World Heritage Site av UNESCO. Breda sandstränder kantar kusten till Indiska Oceanen och ger bra förutsättningar för surfing. Staden är känd som Afrikas första ”Bush-and-beach”-destination.

 

VOLONTÄRRESANS HÖJDPUNKTER

• Utbilda och leka med mindre barn

• Förbättra villkoren för barn och vuxna genom att undervisa i engelska

• Hjälp till att hålla barn och unga borta från gatan genom aktiviteter efter skolan och läsklubbar

• Bidra till att öka kunskapen bland skolbarn om hur man förhindrar spridningen av HIV/aids

• Hjälpa till att bygga, renovera och måla skolor och daghem

• Fördjupa dig i den lokala Zulukulturen

Fakta

DESTINATION

St. Lucia, Sydafrika.

ANKOMSTFLYGPLATS

Durban International Airport.

KLIMATKOMPENSERA

Från 1 januari 2020 är klimatkompensation av flygresan obligatorisk för alla Good Travels volontärer. Du kan välja att klimatkompensera genom oss utan att vi tar någon avgift för det. Vi beräknar det utsläpp i CO2 som motsvarar din flygresa inklusive mellanlandningar och din kostnad för klimatkompensation.

Klimatkompensation sker genom plantering av regnskogsträd i Corridor of Life, Borneo, Malaysia. Du kan läsa mer om Good Travels klimatkompensation här: www.goodtravel.se/klimatkompensation.

Kostnaden för att kompensera denna resa tur och retur blir 650-800 kronor beroende på flygresa.

AKTIVITETER

Assistera på förskolor och daghem, sprida information om HIV/aids och delta i olika samhällsprojekt.

ARBETSTID

Morgon och eftermiddagsaktiviteter.

KRAV

Minimiålder 17 år. För detta projekt krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan endast beställas personligen via polisen och kostar 192 kronor. Vid bokningstillfället får du mer information.

DETTA INGÅR

Delat boende i volontärhus. Tre mål mat om dagen ingår (förutom middag på lördagar och lunch på söndagar då kocken är ledig). Hämtning på flygplats.Transporten till och från ditt projekt. Tvättservice och städning en gång i veckan, En omfattande introduktion, eventuella besök på andra projekt i St. Lucia.

DETTA INGÅR EJ

Flygresa och försäkring ingår inte, men vi hjälper dig gärna att ordna detta.

FLYGINFORMATION

Ankomst: Projektet startar på en söndag. Du ska anlända på söndagen. Du ska flyga till King Shaka International Airport, Durban och måste anlända senast klockan 13.30. Från Durban tar det ca tre timmar med bil till St. Lucia.
– Projektledarna hämtar dig på flygplatsen från kl.10.30 och transfern går senast kl 13,00. För att hinna i tid behöver du därför vara framme senast kl 12,00.

Hemresa: Projektet slutar på en söndag. Du ska boka din hemresa till söndagen efter de antal veckor du valt att jobba.
– Projektledare lämnar dig på flygplatsen kl.10.30. För att hinna checka in i tid behöver du därför boka din hemresa så att du avreser tidigast kl. 12.30 från King Shaka International Airport, Durban.

VISUM

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. Ditt pass skall vara giltigt minst 6 månader efter utresa från Sydafrika och ha två blanka sidor för in- och utresestämplar.

OBS: nya regler för ungdomar under 18 år som reser utan föräldrar: Du behöver intyg från båda vårdnadshavare, vi hjälper dig ordna detta, men var ute i god tid.

VACCINATIONER

Du behöver ett grundskydd och malaria finns i landet. Kontakta alltid din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information!

Fakta

Om resan

St. Lucia-området är hårt drabbat av HIV/aids och mörkertalen är stora. I en del områden kan så många som 70 procent av invånarna vara smittade med viruset. HIV är särskilt vanligt i sexuellt aktiva åldrar, och många av de barn du kommer att undervisa har mist en eller båda föräldrarna. Med en så stor utbredning av HIV i området förstår man vikten av det arbete volontärerna gör för att utbilda och öka medvetenheten i samhället. Du kommer att få noggrann information om hur smittan sprids och hur du undviker att själv utsätta dig för risken.

 

FÖRMIDDAGSPROJEKT

Daghem och förskolor

Du kommer inte att arbeta med föräldralösa barn på barnhem, då dessa behöver tas om hand av vårdare som stannar kvar hos dem under hela uppväxten. Däremot kan du komma att möta föräldralösa barn på daghem och förskolor. I afrikanska samhällen lever de flesta föräldralösa barn med släktingar eller med andra närstående i storfamiljer, men under arbetstid lämnas de ofta ensamma. I byn Khula, som ligger tio minuters bilfärd från St. Lucia, finns flera daghem och förskolor som öppnats för att ge dessa barn ett ordentligt mål mat, en grundläggande utbildning och den vård och omsorg de inte får hemma. Vissa dagar har lärarna upp till 80 barn att ta hand om och din hjälp är därför mycket uppskattad.

Varje förmiddag (måndag till fredag) kommer du att besöka ett daghem eller förskola där du hjälper lärarna att både ta hand om och undervisa barnen. Barnen på daghemmet är under sex år så undervisningsnivån är låg. Som volontär spelar du en viktig roll när det gäller att forma barnens utveckling och förbereda dem för grundskolan. Detta projekt ger dig en möjlighet att genom lek och utbildning hjälpa dessa utsatta barn, inte minst genom att ge var och en av dem den uppmärksamhet de så väl behöver.

Förutom att undervisa barnen blir din roll även att uppmuntra lärarna att använda nya metoder som både engagerar barnen och gör dem delaktiga. Daghemmen har ont om resurser och få av personalen har fått en formell utbildning.

Läroplanen skrivs gemensamt av lärarna och Department of Welfare. Barnen lär sig bland annat bokstäver, siffror och färger och andra ord på engelska. En morgon i veckan är det någon form av fysisk aktivitet. Den dagliga rutinen är viktig och struktureras upp med lektioner, sagostunder, sång, dans och lek.

 

HIV/aids-utbildning

I samhällena kring St. Lucia existerar fortfarande många myter om HIV och aids. Många tror fortfarande att viruset är ett resultat av häxkonst och de som smittats förskjuts ofta av sina egna familjer. Många som smittats vill därför inte erkänna att de har infektionen, vilket naturligtvis ökar risken för ytterligare spridning. Det råder stor okunskap om hur man undviker att bli smittad och inte minst om hur man handskas med viruset när man väl fått det. När människor döljer och undviker att prata om sjukdomen fortsätter tyvärr myterna att frodas.

Som volontär har du en viktig uppgift att informera grundskoleelever om HIV/aids:

  • Förklara vad HIV/aids-viruset är och hur det påverkar det människokroppen. Här används en metodik som följer FNs framtagna metodik för HIV/aids-information.

  • Utbilda människor om hur viruset överförs och hur man undviker att få HIV.

  • Informera om hur livet för den HIV-smittade kan förlängas och förbättras genom medicinering, näringsrik kost och en hälsosam livsstil.

 

EFTERMIDDAGSPROJEKT

Eftermiddagsklubb

Volontärer på detta projekt deltar i flera uppsökande verksamheter för föräldralösa barn i området. På grund av den utbredda fattigdomen och förekomsten av HIV/ aids, har många barn redan från födseln en väldigt liten chans att få en bra uppväxt. Barnen som kommer till eftermiddagsklubben kan vara barn till tonårsföräldrar eller kan ha förlorat en eller båda sina föräldrar. Några är helt utan anhöriga.

Eftermiddagsklubben är en chans för barnen att få den uppmärksamhet, omsorg och stimulans som annars saknas i deras liv. Volontärer hjälper till att servera lunch och planerar och leder aktiviteter, framförallt sport och lekar, för dessa energiska barn som är mellan 7-15 år.

 

Vuxenundervisning

Även om engelska är ett av de officiella språken i Sydafrika, är det många i byarna Khula och Ezwanlisha som har Zulu som modersmål och känner sig obekväma med att tala engelska. Många ungdomar och vuxna i dessa byar inser att bättre kunskaper i engelska skulle göra det lättare att hitta ett arbete i KwaZulu Natal och är därför angelägna om att lära mer.

Undervisningsmetoden är enkel men grundlig och eleverna lär sig engelska genom att tala, läsa, skriva och lyssna. Förhoppningen är att eleverna ska få den allra bästa engelskundervisningen. Du måste vara beredd att lägga ner en hel del hårt arbete och använda din kreativitet för att göra lektionerna relevanta, interaktiva och roliga. Kanske kommer du bli glatt överraskad över resultaten. Vuxenundervisning kan verka svårt och skrämmande, men du kommer att få mycket stöd. Detta är också ett fantastiskt sätt att lära känna kulturen och få nya vänner – många volontärer tycker att vuxenundervisningen är ett av de mest givande projekten.

 

Läsklubb

Vår samarbetspartner i St. Lucia har en donerad container fylld med böcker och spel för barn och vuxna. Volontärer har hjälpt till att förvandla containern till byns bibliotek och varje vecka hålls här en läsklubb för byns ungdomar. Detta projekt är ett av de mer populära projekten både för studenter och volontärer.

Målet är att i en avspänd miljö visa att lärande och läskunnighet kan vara kul. Oftast kommer det mellan 30-50 ungdomar. Skolorna runt St. Lucia har väldigt små resurser och få läroböcker, så läsklubben är en möjlighet för barn och ungdomar att få tillgång till ett stort utbud av böcker. Klubben hjälper också till att utveckla ungdomarnas läslust och förbättra deras engelskakunskaper.

 

Som volontär kommer du att hjälpa till med följande:

  • Hjälpa barnen att hitta böcker som passar deras läsnivå.

  • Läsa tillsammans med ett barn i taget, förklara ord och prata om boken för att stärka läsförmåga och läsglädje.

  • Dokumentera elevernas framsteg och antalet böcker de har läst så att de kan känna sig delaktiga och stolta över sin prestation.

  • Motivera barn att utforska världen genom böcker.

 

10 families community outreach program

Syftet med detta sponsorprogram är att på ett hållbart sätt förbättra livskvaliteten för de tio familjer som för tillfället är i mest akut behov av hjälp. Det finns många olika sätt att stödja, det viktigaste är att se till att familjerna får näringsrik mat och en chans till egen försörjning. Genom detta projekt kommer du att lära känna några traditionella Zulufamiljer och få en inblick i deras dagliga liv.

 

Odlingar

För att främja en mer positiv och hälsosam livsstil kan du som volontär hjälpa lokalbefolkningen att anlägga och sköta grönsaksodlingar. Du gräver, sår, planterar, vattnar eller bygger staket. Att skapa en plats där byborna kan se grönsaker växa är ett meningsfullt och bestående bidrag från volontärerna.

 

Bygga och renovera

De gemensamma byggnaderna i byarna, skolor, daghem, kyrkor, barnhem och samlingslokaler, är ofta slitna och nergångna, särskilt i mer avlägset belägna områden. Som volontär hjälper du till att förbättra dessa lokaler genom att reparera tak och fönster, bygga nya rum och måla väggar.

Schema och boende

När du kommer till St. Lucia kommer du allra först delta i ett omfattande orienteringsprogram som bland annat innehåller:

  • Introduktion till St. Lucia och området staden ligger i.

  • Information om daghemmen och vissa grundläggande kunskaper du behöver för att kunna förbereda och genomföra lektioner med förskolebarnen.

  • En grundläggande språkkurs där du får lära dig några ord och meningar på zulu, det lokala språket i St. Lucia, så att du i viss mån ska kunna kommunicera med befolkningen på deras eget språk.

EN TYPISK DAG SOM VOLONTÄR SER UT UNGEFÄR SÅ HÄR:

07.00  Du stiger upp, äter frukost och gör dig redo för ditt projekt.

08.30  Du lämnar volontärhuset och beger dig till förskolan.

09.00  Arbetet inleds på förskolan. Du kan till exempel undervisa i engelska, leka lekar eller sjunga med barnen och assistera lärarna när de planerar lektioner.

12.00  Lunchrast. Du blir skjutsad till volontärhuset där din lunch väntar på dig.

13.30  Dags för eftermiddagsprojektet. Du kan undervisa engelska i en klass för vuxna, hjälpa till på läsklubben/projekt efter skolan, eller delta i renoveringen av ett barnhem/skola.

16.30  Arbetsdagen är slut. Du blir hämtad på projektet och skjutsad hem.

17.30  Middag i volontärhuset, en mycket social tillställning. Efter middagen kanske några volontärer ger sig iväg ut för en kväll på stan.

 

BOENDE OCH MÅLTIDER

Under din tid på volontärprojektet bor du i ett stort, trevligt och bekvämt volontärhus i St. Lucia med bara fem minuters promenad till centrum och 30 minuter till den vackra St. Lucia stranden. Huset ligger i ett säkert bostadsområde och är fullt möblerat med ett litet vardagsrum, en trädgård med grillplats och liten pool. Du kommer att dela rum med 1-5 andra volontärer av samma kön. I huset bor även volontärer från andra projekt som drivs av i och kring St Lucia och vi uppmuntrar er att ha mycket kontakt och dela erfarenheter eftersom vi vet att alla på så sätt får större upplevelse och utbyte av sin vistelse.

I volontärhuset finns en heltidsanställd kock och städpersonal. I ditt rum finns en bäddad säng, men du behöver ta med en egen handduk. En sovsäck kan komma väl till pass under de kallare månaderna (juni till september) eller om du vill göra någon utflykt.

Representanter från vår lokala samarbetspartner bor i samma volontärhus, så det finns alltid någon tillgänglig för att hjälpa dig med eventuella frågor eller problem som kan dyka upp. Att leva och arbeta tillsammans är det bästa sättet att garantera säkerheten för alla deltagare. Det inte tillåtet för volontärer att sova över i staden eller i närliggande byar, såvida det inte är förankrat i förväg eller ingår i en planerad utflykt. De lokala projektledarna kan ge många tips om spännande helgutflykter.

Du får tre måltider om dagen, dock inte middag på lördag eller lunch på söndag då kocken har sina lediga dagar. Lunch och middag tillagas av kocken på volontärhuset men frukosten tillreder du själv, den består oftast av flingor, yoghurt, rostat bröd, te och kaffe. Helgerna är naturligtvis perfekta tillfällen att prova de lokala restaurangerna, en middag kostar inte mer än cirka 100 kronor, och det finns en liten livsmedelsbutik och ett café i närheten.

 

FRITID

Det finns massor av saker att se och göra i området och vår partner kan hjälpa dig att boka utflykter. Du kan bland annat åka på safari i Hluhluwe och Umfolozi National park, ta surflektioner eller, när det är säsong, titta på valar, delfiner och sköldpaddor.

Geografi

Sydafrika är det sydligaste landet på den afrikanska kontinenten. Det sträcker sig över 2 500 km längs kusten, från Namibia till Moçambique. Landet är också ett av kontinentens mest utvecklade med en väl fungerande infrastruktur och utmärkta faciliteter för resenärer.

Sydafrika beboddes ursprungligen av bantutalande folk som vandrade över hela södra Afrika. Landet började kartläggas på 1500-talet när portugisiska upptäcktsresande anlände till kusten nära Godahoppsudden. Dessa upptäcktsresande upprättade bosättningar och började etablera handelsvägar. Senare invandrade många Européer och än idag bär språket Afrikaans stora likheter med holländskan. Dessa invandrares ankomst ledde till många och långa konflikter men även till ökad handel. Kombinationen av de traditionella stamfolkens kulturer och det europeiska inflytandet har lett till den kulturella mångfald som kännetecknar det moderna Sydafrika. Landet har bland annat 11 officiella språk och engelska talas av de flesta.

Landets nyare historia är brokig. Så sent som 1994 avskaffades den apartheidregim som hade etablerats av den vita minoriteten och som länge förtryckte den svarta befolkningen. I dag är Sydafrika ett mer demokratiskt samhälle och det finns hopp om en högre grad av rättvisa. Men tragiskt nog lever ungefär hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen i kåkstäder och lerhyddor.

Som resedestination har Sydafrika allt från underbara stränder för sol, bad och avkoppling och livliga metropoler för shopping och festande, till safari och naturupplevelser. Detta har gjort landet till ett extremt populärt resmål.

 

ST. LUCIA

St. Lucia ligger i iSimangaliso Wetland Park, ett vackert område som valts till Sydafrikas första Natural World Heritage Site av UNESCO och som av många kallas Afrikas främsta ”Bush-and-beach”-destination. Parken omfattar nästan en halv miljon hektar och är ett av världens mest skiftande naturområden. Här möts en rad olika ekosystem; här finns savann, våtmarker, kärr, stränder och ett fantastiskt rikt djurliv. Området är hem åt Zulufolket och deras livfulla, färgstarka kultur. St. Lucia är en trevlig liten stad med en marknad, restauranger och caféer och om du vill lära dig surfa finns här flera surfskolor.

 

KLIMAT

Sydafrika har ett mycket varierande klimat, med flera klimatzoner inom landet, som beror på höjd över havet och närheten till kusten. Generellt så gäller omvända årstider mot vad vi har i Sverige. När vi har sommar så har de vinter och kallt och tvärt om.

I St Lucia ligger mitt i mynningen av ett berömt floddelta, flodsystemet är listat som ett av UNESCOs världsarv och precis vid kusten till Indiska Oceanen och klimatet påverkas av detta. Det är relativt varmt och fuktigt året om. Våren infaller september till oktober temperaturen är då mellan 16 och 30 grader. Sommaren är mellan december och mars och då kan det vara riktigt varmt, omkring 32 grader som varmast och sällan under 20 grader. Hösten infaller april- maj, då börjar det bli lite svalare mellan 29 och 16 grader. Vinter säsongen är juni-augusti under vintern är det max 25 grader men det kan även bli kallare än 10 grader vissa dagar. Året om kan det komma häftiga åsk- och regnväder.

Om resan
Schema och boende
Karta
bottom of page