top of page

AFRIKA

Lek, lär eller sporta med barnen i kåkstäderna

Resans längd

2-12 veckor

När kan man åka?

Resorna startar igen 2023

 

Priser 2020: (vi återkommer med 2023 års priser)

12 700 kr (2v)
18 500 kr (4v)
24 200 kr (6v)
29 900 kr (8v)

35 700 kr (10v)

Om du vill resa ojämnt antal veckor eller stanna längre än 10 veckor så kontakta oss och fråga om priser

Överblick

Överblick

Denna volontärresa låter dig som volontär hjälpa till inom flera olika områden; undervisning, hälsovård, sport och inom barnomsorg.

 

År efter år utses Kapstaden till ett av världens bästa turistmål och staden brukar också kallas för världens vackraste stad med sina dramatiska berg och gröna kullar, blåa hav och sprudlande stadsliv. Kapstaden har mycket att erbjuda, här finns alltifrån historiska sevärdheter som Robben Island till en rad spännande utomhusaktiviteter, här kan du dyka med vithajar och simma med den Afrikanska pingvinen.

Mitt i allt detta vackra lever dock människor som har det mycket svårt, de lever i stadens utkanter i områden såsom Khayelitsha, Langa, Nyanga och Grassy Bay. Dess områden är kända som ”dumping grounds of Apartheid” och uppstod när svarta tvingades flytta ut från Kapstaden och bosätta sig runt om staden. Mer formellt kallas de Townships, på svenska Kåkstäder. Här blandas kulturer, etniciteter och språk men det alla har gemensamt är att invånarna lever i fattigdom, arbetslösheten är stor liksom spridningen av HIV/aids.

Barnen som växer upp i dessa områden har det särskilt svårt och du kan göra en värdefull insats genom att bidra som volontär. Du kan arbeta med undervisning, sport, hälsovård eller med utsatta barn. Det unika med detta projekt är att du har valmöjligheten att kombinera flera av dessa aktiviteter eller bara fokusera på ett område.

VOLONTÄRRESANS HÖJDPUNKTER

  • Upplev allt Kapstaden har att erbjuda

  • Gör en betydelsefull insats för barn i Kapstadens fattigaste områden

  • Inspirera och stötta utsatta barn och ungdomar i olika aktiviteter

  • Använd din kreativitet och jobba inom flera olika områden

Fakta

DESTINATION

Kapstaden, Sydafrika

ANKOMSTFLYGPLATS

Kapstaden

KLIMATKOMPENSERA

Från 1 januari 2020 är klimatkompensation av flygresan obligatorisk för alla Good Travels volontärer. Du kan välja att klimatkompensera genom oss utan att vi tar någon avgift för det. Vi beräknar det utsläpp i CO2 som motsvarar din flygresa inklusive mellanlandningar och din kostnad för klimatkompensation.

Klimatkompensation sker genom plantering av regnskogsträd i Corridor of Life, Borneo, Malaysia. Du kan läsa mer om Good Travels klimatkompensation här: www.goodtravel.se/klimatkompensation.

Kostnaden för att kompensera denna resa tur och retur blir 650-800 kronor beroende på flygresa.

AKTIVITETER

Kombinera ditt projekt efter dina önskemål och volontärarbete inom områdena: Undervisning, Sport, Barnomsorg eller Vård.

ARBETSTID

För- och eftermiddagsaktiviteter.

KRAV

Minimiålder 17 år. För detta projekt krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan endast beställas personligen via polisen och kostar 192 kronor. Vid bokningstillfället får du mer information.

DETTA INGÅR

Hämtning på flygplats. Delat boende i volontärhus. Alla måltider ingår, förutom på helger (då ingår frukost). Engelsktalande projektledning dygnet runt. Alla lokala transporter och utrustning. Huset ligger i ett säkert område. Städning ingår.

DETTA INGÅR EJ

Flygresa och försäkring ingår inte, men vi hjälper dig gärna att ordna detta.

FLYGINFORMATION

Ankomst: Projektet startar en måndag. Du ska anlända till Kapstaden på projektets första dag, en måndag, mellan klockan 08.00 och 17.00 .

Hemresa: Projektet slutar på måndagen. Du ska boka din hemresa till måndagen efter de antal veckor du valt att jobba mellan klockan 08.00 och 17.00.

VACCINATIONER

Du behöver ett grundskydd och malaria finns i landet. Kontakta alltid din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information!

VISUM

Du som är svensk medborgare och besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver inte söka visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. Ditt pass skall vara giltigt minst 6 månader efter utresa från Sydafrika och ha två blanka sidor för in- och utresestämplar.

Fakta

Om resan

Detta är ett av våra mest flexibla projekt där du kan volontärarbeta med flera olika saker och slipper välja bort något. Dina kunskaper och din vilja att hjälpa kommer därför till största möjliga användning.

Khayelitsha är en förort till Kapstaden som grundades när de svarta tvingades flytta ut från staden under apartheid. Denna kåkstad är en av de absolut största i Kapstaden och sedan ANC kom till makten 1994 har förhållandena förbättrats avsevärt, små radhusområden växer upp överallt och el och vatten dras in. Men trots insatserna och förbättringarna lever stora delar av invånarna fortfarande i näst intill misär. Omkring 70 % av befolkningen bor i skjul och en tredjedel av dem måste gå mer än 200 meter för att få tag på vatten. Arbetslösheten är stor, liksom spridningen av HIV/aids och som alltid är det barnen som är värst drabbade.

Som volontär på detta projekt kan du välja att arbeta heltid (dvs. förmiddag och eftermiddag) inom ett av följande områden undervisning, sport och barnomsorg eller så kan du dela upp så att du jobbar med två olika projekt; dvs. arbetar halvtid (förmiddag) inom undervisning, sport och barnomsorg och halvtid (eftermiddag) inom undervisning, sport, barnomsorg eller hälso- och sjukvård. Så om du till exempel både vill prova på både undervisning och barnomsorg får du chansen att göra det på detta projekt.

 

HELTID ELLER DELTIDSPROJEKT:

Du kan välja att göra ett av nedanstående projekt på heltid eller dela upp din tid och göra ett projekt på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen.

Undervisning

Syftet med undervisningsprojektet är att utbilda, stötta och stärka utsatta och föräldralösa barn och ungdomar. Som volontär är du en viktig del i projektets mål att alla barn ska ha rätt till utbildning. Som volontär kan du bli placerad på flera olika typer av skolor, detta bestäms utifrån det aktuella behovet på plats.

Förskola

Som volontär på förskolan arbetar du med barn som är mellan 6 månader och 6 år. Barnen kommer från fattiga hem och förskolorna har dåligt med resurser. Som volontär här gör du stor nytta eftersom förskolorna ofta är väldigt underbemannade och saknar material och resurser. Du deltar i enklare undervisning för de större barnen, för att ge dem något bättre förutsättningar när de sedan börjar skolan. Du kommer att undervisa barnen i engelska bland annat genom lekar och sånger. Att de får en chans att öva sin engelska är viktigt eftersom språket är en viktig del av den Sydafrikanska skolundervisningen. Volontärerna får även ägna tid åt ett barn i taget och ge det särskilt stöd och uppmärksamhet. En viktig del är också att leka och busa med barnen, något som som lärarna inte har tid till.

Grundskola

I hjärtat av Khayelitsha ligger en av de skolor du kan var volontär på, här går omkring 1000 barn. Som volontär kommer du att delta i engelskaundervisningen, hjälpa till med allmänna rutiner och kanske främst ge de barn som behöver extra hjälp möjligheten att få det. Detta kommer att ge dig en bra inblick i det Sydafrikanska skolsystemet.

Fristående skola

Denna skola fokuserar på att ge barn som missat mer än 6 månader av sin skolgång en möjlighet att ta igen undervisningen. Det finns flera orsaker till att barnen inte gått i skolan, kanske har de bott på gatan eller så kommer de från en utsatt hemmiljö. På skolan går ungefär 95 barn och ungdomar och varje klass har ungefär 18 barn. Tanken bakom denna skola är att de barn som får chans att bli sedda och får gå i en skola där alla behandlas lika kommer att växa och lära sig. Som volontär kommer du att hjälpa till bland de yngre eleverna, fokus kommer att ligga på att ge eleverna hjälp med läsning och matematik men också låta dem utvecklas genom sport och kulturella aktiviteter.

Fritids

Efter att skoldagen slutar löper barnen i fattiga miljöer som allra störst risk att bli utsatta för brott eller utnyttjas. Innan deras vårdnadshavare kommer hem finns ingen som ser till barnen som istället driver runt på egen hand. För att hjälpa dessa barn har vår lokala partner startat samarbeten med flera organisationer som bedriver fritidsverksamhet. Som volontär hjälper du till att planera och genomföra roliga och lärorika lekar, lekarna syftar till att utveckla barnens förmåga att samarbeta och träna sociala förmågor. Volontärerna kan även hjälpa till med pyssel och handarbete, läxhjälp eller läsklubbar.

Verksamheten formas utifrån barnen och deras behov och aktiviteterna bygger på medmänsklighet och allas lika värde. Här får du en chans att vara en liten men viktig del i att stärka barns och ungdomars självkänsla.

Skolorna i Sydafrika har ett system med flera terminer och längre i april, juni-juli, oktober samt över jul. Projektet pågår även under loven och även om aktiviteterna kommer att vara något annorlunda än när barnen har skola så är arbetet lika givande. På ett sätt bidrar du kanske ännu mer eftersom barnen är som mest utsatta när de inte kan vara i skolan och det inte finns någon hemma som tar hand om dem på dagtid.

Sport

Som sportvolontär finns det en rad skolor där du kan bli placerad, du kommer att bli placerad på den skola som är i störst behov av hjälp och huvudsakligen ligger dessa skolor i Khayelitsha eller Langa.

Idrott som en del av skolundervisningen

Efter apartheid tog den sydafrikanska staten bort idrott från läroplanen. Som ett resultat av detta rör barn och ungdomar sig allt mindre. Man vet att fysiska aktiviteter är viktiga för barns utveckling eftersom det ger bättre koncentrationsförmåga och hjälper barn att kommunicera, arbeta tillsammans och ger också chans att öva på ledarskap. Som volontär arbetar du tillsammans med idrottsläraren eller coachen och målet är att varje klass ska ha få minst 45 minuters idrott. Du kan till exempel få planera lektioner med lekar och spel, spela och leda olika idrotter eller göra olika tester och träningspass med barnen. Du kan även få vara på förskolor och leda mindre barn i fysiska övningar som förbättrar deras motorik och kondition. Eftersom många förskolor saknar en plats att vara på utomhus så kommer din kreativitet att sättas på prov!

Idrott som eftermiddagsaktivitet

Ett par skolor erbjuder barn och unga extra lektioner efter skoltid som ett sätt att försöka hålla barnen borta från gatan och få dem att istället intressera sig för träning och sport. Med tanke på att eftermiddagarna utgör den största risken för skolbarn är fritidsaktiviteter extra viktiga. Som volontär får du chans att dela med dig av din kunskap inom träning och idrott. För många barn är detta enda tillfället att få prova på sport och att över huvud taget röra på sig. Dessa barn och unga har oftast få vuxna i sin omgivning att se upp till och därför kommer du som volontär att spela en viktig roll och fungera som förebild.

Barnomsorg

Många barn särskilt i kåkstäderna är utsatta och har förlorat sina familjer på grund av fattigdom, alkohol och HIV/aids. För att hjälpa utsatta barn arbetar vår partner på olika sätt med att utbilda, stödja och stärka deras självförtroende.Som volontär är du en mycket viktig resurs i teamet som jobbar helhjärtat för att ge extra utsatta barn bättre förutsättningar, utbildining och en ljusare framtid. Projektet jobbar långsiktigt med att stärka kåkstädernas utveckling på flera olika sätt. Eftersom projektet utvecklas och anpassas för att stötta de mest utsatta individerna kan förhållandena och arbetsuppgifterna ändras, så ha en öppen och flexibel inställning – och du kommer att känna att du gör en meningsfull insats.

Akuthem för gatubarn

Detta hem för övergivna barn mellan 0-8 år erbjuder en chans att ta sig från livet på gatan och bli en del av samhället. Det är en räddning för barn som av olika orsaker inte kan bo hos sina biologiska familjer. Målet är att barnen så småningom ska få ett fosterhem så att de kan växa upp i en familj. Först måste barnen, som ofta ligger efter sina jämnåriga i utvecklingen, få en chans att komma i kapp och känna trygghet. En hög andel är även HIV positiva så den första insatsen är att vårda och sköta om barnen tills de återfår hälsan. Så snart barnen är medicinskt och känslomässigt stabila börjar man leta efter en lämplig fosterfamilj åt dem. Volontärernas roll är att stå för glädjefyllda och utvecklande aktiviteter som hjälper barnen att komma i kapp i både social och kunskapsmässig utveckling. Aktiviteterna syftar till att förbereda barnen för att börja i vanlig förskola. Lektionerna planerar du tillsammans med en koordinator och här gäller det att använda så mycket kreativitet som möjligt för att få barnen intresserade! Undervisningen kan handla om allt från matlagning, till engelska eller matteundervisning eller varför inte bygga en vulkan som ett sätt att undervisa i geologi och väcka barnens intresse! Vissa barn kan behöva ensamtid med dig för att kunna koncentrera sig.

 

EFTERMIDDAGSPROJEKT:

Det unika med denna volontärresa är att du kan välja att göra något av ovanstående projekt på heltid eller så kan du dela upp det så att du deltar i ett av projekten på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen. Väljer du att dela upp det kan du alltså jobba med undervisning, sport eller utsatta barn på eftermiddagen. Du kan även arbeta direkt med hälsa och sjukvård.

Hälsa och sjukvårdsprojekt

På sjukvårdsprojektet arbetar du som volontär på ett akuthem för hemlösa barn. Detta korttidshem tar emot föräldralösa och övergivna barn mellan 0 till 8 år. Det är en första anhalt och hemmet jobbar med att hitta fosterfamiljer till barnen så snart som möjligt. Majoriteten av de barn som kommer till hemmet bär på HIV och många är sjuka och som en första insats får barnen här vård för att kunna börja leva ett vanligt liv. Din roll som volontär är att assistera hemmets sjuksköterska med dagliga hälsokontroller av samtliga barn och uppdatera deras hälsojournaler. Om något av barnen behöver vård så hjälper du även till att administrera så att barnet får komma till en lokal klinik.

Schema och boende

Att göra en volontärresa är spännande och givande men det gäller också att försöka vara flexibel. Ditt arbete och din insats anpassas efter situationen på plats som kan komma att ändras från dag till dag beroende på behoven på plats.

 

UNGEFÄR SÅ HÄR KAN EN VANLIG DAG SE UT:

07.00  Godmorgon! Dags att stiga upp och äta frukost bestående av flingor, bröd, kaffe och te

08.30  Avfärd från volontärhuset till ditt morgonprojekt

09.00  Volontärarbete på ditt valda projekt

12.30  Du blir upphämtad på projektet och åker till volontärhuset för att äta lunch alternativ får du med dig en färdigpackad matsäck

14.30  Dags att åka till eftermiddagens projekt

17.00  Slut för dagen! Du hämtas på projektet och får skjuts hem till volontärhuset. Här diskuterar ni dagen och planerar för morgondagen

18.00  Middag på volontärhuset. Efter middagen umgås ofta volontärerna och spelar spel, pratar, ser på film eller besöker någon av de mysiga barerna eller caféerna i området

 

BOENDE OCH MÅLTIDER

Som volontär på detta projekt kommer du att bo i Observatory, en charmig bohemisk förort nära Kapstadens centrum. Observatory, som kallas Obs i folkmun, är ett konstnärligt område fyllt med roliga restauranger och coola barer med levande musik.

Du kommer att bo i ett volontärhus som ligger i ett säkert område. Huset är bekvämt och rymligt och du delar sovrum med högst 4 andra volontärer. Det finns 3 badrum som volontärerna delar på. Du har tillgång till Internet mot en liten avgift och ett litet kassaskåp för dina värdesaker. Det finns täcken, kuddar och lakan, men du måste ta med dig egna badhanddukar. Handdukar kan även köpas i närliggande affärer ifall du inte vill packa med dig.

Tre mål mat om dagen ingår, förutom på helgerna. Frukost serverar du dig själv i köket där det finns kaffe, te, yoghurt, flingor, gröt och bröd med pålägg. På helgerna kan du själv laga mat i köket eller besöka någon av alla de fantastiska restauranger som finns i Kapstaden.

 

FRITID

Du kommer att vara ledig på helgerna och har då chans att ta del av allt spännande som Kapstaden och Sydafrika har att erbjuda. Volontärerna åker ofta på utflykter tillsammans, du kan till exempel åka till vindistriktet, fotvandra eller dyka med hajar.

 

Andra populära utflykter är:

  • Åka på safari i Aquila

  • Utforska Kaphalvön och simma med Afrikanska pingviner på Boulder Beach

  • Prova viner i Stellenbosch

  • Besöka Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad

  • Bestiga Taffel berget och beundra utsikten över Atlanten och Indiska Oceanen

  • Ta surflektioner och prova vågorna ute på Kaphalvön

Geografi

Sydafrika är det sydligaste landet på den afrikanska kontinenten. Det sträcker sig över 2 500 km längs kusten, från Namibia till Moçambique. Landet är också ett av kontinentens mest utvecklade med en väl fungerande infrastruktur och utmärkta faciliteter för resenärer.

Som resedestination har Sydafrika allt från underbara stränder för sol och bad, livliga metropoler för shopping och festande, till safari och naturupplevelser. Detta har gjort landet till ett populärt resmål, och inte minst Kapstaden har länge varit en riktig turistfavorit. Staden har rykte om sig att vara lika rolig som den är vacker, något som kan intygas av de flesta besökare.

Sydafrika beboddes ursprungligen av bantutalande folk som vandrade över hela södra Afrika. Landet började kartläggas på 1500-talet när portugisiska upptäcktsresande anlände till kusten nära Godahoppsudden. Dessa upptäcktsresande upprättade bosättningar och började etablera handelsvägar. Kombinationen av de traditionella stamfolkens kulturer och det europeiska inflytandet har lett till den kulturella mångfald som kännetecknar det moderna Sydafrika.

Landets nyare historia är brokig. Så sent som 1994 avskaffades den apartheidregim som hade etablerats av den vita minoriteten och som länge förtryckte den svarta befolkningen. I dag är Sydafrika ett mer demokratiskt samhälle och det finns hopp om en högre grad av rättvisa. Men tragiskt nog lever ungefär hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen i kåkstäder och lerhyddor. Sydafrika har en av de snabbast växande HIV-epidemierna och även det största antalet patienter som behandlas för HIV/aids. Den genomsnittliga förväntade livslängden 2009 var för män bara 47 år och för kvinnor 51 år.

 

KLIMAT

Sydafrika har ett mycket varierande klimat, med flera klimatzoner inom landet, som beror på höjd över havet och närheten till kusten. Generellt så gäller omvända årstider mot vad vi har i Sverige. När vi har sommar så har de vinter och kallt och tvärt om.

I Kapstaden blir det sällan obehagligt varmt, inte ens under sommaren. Runt 25 grader är ganska normalt. Riktigt varma dagar över 30. Det blåser nästan alltid mer eller mindre.

Under Sydafrikas vinter kan Sydatlantens vinterstormar dundra in över Kapområdet, vädret varierar då kraftigt med sol och regn, mellan 12 och 25 grader dagtid och blåsten kan vara kraftig. Resten av Sydafrika kan ha varmt väder även under vintern mellan juni och augusti. Men nätterna är kalla, minusgrader över de centrala delarna och snö i bergen är inte ovanligt.

Om resan
Schema och boende
Karta
bottom of page